Poradnik pogrzebowy

Śmierć Bliskiej Osoby zawsze jest momentem pełnym bolesnych emocji. W naszym zakładzie pogrzebowym zdajemy sobie sprawę, że w obliczu takiego doświadczenia mało kto dysponuje wiedzą odnośnie pierwszych zasad postępowania oraz odpowiednich procedur. Dlatego przygotowaliśmy krótki przewodnik, w którym mogą Państwo znaleźć wskazówki, pomocne w tych pierwszych chwilach po stracie bliskiej osoby. W zależności od miejsca śmierci, załatwienie formalności pogrzebowych będzie się nieznacznie różnić, dlatego zamieszczamy cztery najczęściej spotykane sytuacje w jakich może się Państwo znaleźć:

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu?

 • W przypadku, jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać lekarza, aby stwierdził zgon. Najczęściej do stwierdzenia zgonu wzywany jest lekarz rodzinny – czyli ten, który sprawował opiekę lekarską nad daną osobą przez ostatnie 30 dni przed śmiercią.
 • Kiedy lekarz rodzinny jest nieosiągalny – a dzieje się tak najczęściej poza godzinami pracy przychodni rejonowej czyli nocą oraz w weekendy i święta – należy wezwać lekarza z pogotowia ratunkowego. Lekarz, który stwierdził zgon, musi wystawić kartę zgonu. Zdarza się jednak, że lekarz wchodzący w skład zespołu Pogotowia Ratunkowego lub lekarz tzw. wyjazdowej pomocy doraźnej nie wystawia Karty Zgonu, lecz kartę informacyjną – odsyłając rodzinę Zmarłego do lekarza rodzinnego, aby to on wystawił kartę zgonu.
 • Następnym posunięciem powinien być telefon do zakładu pogrzebowego w celu przewiezienia zmarłej osoby do chłodni zakładowej. Podczas odbioru ciała pracownicy poinformują rodzinę o dalszych czynnościach, które rodzina będzie musiała podjąć.
 • Kolejną ważną sprawą jest załatwienie Aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon. Do tego niezbędne są następujące dokumenty: karta zgonu, dowód tożsamości osoby zmarłej i dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon. Mogą Państwo zlecić wykonanie tej czynności naszemu zakładowi pogrzebowemu.
 • Następnie rodzina powinna skontaktować się z parafią, w której zostanie odprawiony pogrzeb w celu ustalenia terminu oraz miejsca pochówku(w przypadku pochówku poza parafią, do której należy zmarły konieczne będzie uzyskanie zgody na pogrzeb w parafii macierzystej). W przypadku świeckiego pogrzebu trzeba ustalić tylko na którym cmentarzu odbędzie się ceremonia pogrzebowa, a resztę szczegółów dotyczących pogrzebu ustala się z mistrzem ceremonii.
 • Mając już załatwione powyższe sprawy udajemy się do zakładu pogrzebowego, gdzie będziemy mogli ustalić szczegóły dotyczące organizacji pogrzebu. Ważne jest aby zabrać ze sobą następujące dokumenty: akt zgonu, akt potwierdzający pokrewieństwo pomiędzy załatwiającym pogrzeb a zmarłą osobą(akt małżeństwa lub akt urodzenia), dokument tożsamości ze zdjęciem osoby załatwiającej pogrzeb oraz dokument potwierdzający prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego (np. legitymacja emeryta rencisty, albo ostatni odcinek renty lub emerytury, bądź decyzja o przyznaniu lub rewaloryzacji emerytury). Należy pamiętać o zabraniu ubrań oraz rzeczy, które chcemy zostawić w trumnie.

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby w szpitalu?

 • W sytuacji, gdy zgon nastąpi w szpitalu lekarze postępują zgodnie z obowiązującymi ich procedurami. Ciało musi zostać przez szpital przetransportowane do kostnicy z której odbierze je zakład pogrzebowy.
 • Lekarz z oddziału, na którym zmarł nasz bliski wystawi kartę zgonu, bez której nie załatwimy dalszych formalności.
 • Następnym krokiem jest załatwienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon. Do tego niezbędne są następujące dokumenty: karta zgonu, dowód tożsamości osoby zmarłej i dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon. Mogą Państwo zlecić wykonanie tej czynności naszemu zakładowi pogrzebowemu.
 • Następnie rodzina powinna skontaktować się z parafią, w której zostanie odprawiony pogrzeb w celu ustalenia terminu oraz miejsca pochówku(w przypadku pochówku poza parafią, do której należy zmarły konieczne będzie uzyskanie zgody na pogrzeb w parafii macierzystej). W przypadku świeckiego pogrzebu trzeba ustalić tylko na którym cmentarzu odbędzie się ceremonia pogrzebowa, a resztę szczegółów dotyczących pogrzebu ustala się z mistrzem ceremonii.
 • Mając już załatwione powyższe sprawy udajemy się do zakładu pogrzebowego, gdzie będziemy mogli ustalić szczegóły dotyczące organizacji pogrzebu. Ważne jest aby zabrać ze sobą następujące dokumenty: akt zgonu, akt potwierdzający pokrewieństwo pomiędzy załatwiającym pogrzeb a zmarłą osobą(akt małżeństwa lub akt urodzenia), dokument tożsamości ze zdjęciem osoby załatwiającej pogrzeb oraz dokument potwierdzający prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego (np. legitymacja emeryta rencisty, albo ostatni odcinek renty lub emerytury, bądź decyzja o przyznaniu lub rewaloryzacji emerytury). Należy pamiętać o zabraniu ubrań oraz rzeczy, które chcemy zostawić w trumnie.

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby w hospicjum lub domu opieki?

 • Gdy śmierć nastąpi w hospicjum bądź domu opieki, to pracownicy tych placówek będą postępować zgodnie z obowiązującymi ich procedurami. Ciało osoby zmarłej zostanie przetransportowane do specjalnego pomieszczenia bądź kostnicy skąd odbierze je zakład pogrzebowy.
 • Często bywa tak, że hospicja mają swoich lekarzy, którzy wystawiają kartę zgonu.
 • Następnym krokiem jest załatwienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon. Do tego niezbędne są następujące dokumenty: karta zgonu, dowód tożsamości osoby zmarłej i dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon. Mogą Państwo zlecić wykonanie tej czynności naszemu zakładowi pogrzebowemu.
 • Następnie rodzina powinna skontaktować się z parafią, w której zostanie odprawiony pogrzeb w celu ustalenia terminu oraz miejsca pochówku(w przypadku pochówku poza parafią, do której należy zmarły konieczne będzie uzyskanie zgody na pogrzeb w parafii macierzystej). W przypadku świeckiego pogrzebu trzeba ustalić tylko na którym cmentarzu odbędzie się ceremonia pogrzebowa, a resztę szczegółów dotyczących pogrzebu ustala się z mistrzem ceremonii.
 • Mając już załatwione powyższe sprawy udajemy się do zakładu pogrzebowego, gdzie będziemy mogli ustalić szczegóły dotyczące organizacji pogrzebu. Ważne jest aby zabrać ze sobą następujące dokumenty: akt zgonu, akt potwierdzający pokrewieństwo pomiędzy załatwiającym pogrzeb a zmarłą osobą(akt małżeństwa lub akt urodzenia), dokument tożsamości ze zdjęciem osoby załatwiającej pogrzeb oraz dokument potwierdzający prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego (np. legitymacja emeryta rencisty, albo ostatni odcinek renty lub emerytury, b bądź decyzja o przyznaniu lub rewaloryzacji emerytury). Należy pamiętać o zabraniu ubrań oraz rzeczy, które chcemy zostawić w trumnie.

Jak postąpić w przypadku śmierci w tragicznych okolicznościach lub w miejscu publicznym?

 • Gdy śmierć nastąpi w tragicznych okolicznościach lub w miejscu publicznym to pierwszym krokiem jest wezwanie karetki pogotowia (999 lub 112).
 • Następnie lekarz, który przybędzie na miejsce może wystawić kartę zgonu, bądź gdy będzie miał wątpliwości wezwie odpowiednie służby(Policja, Prokuratura) które zajmą się określeniem przyczyn śmierci i zlecą transport zmarłego do specjalnej placówki (np. Zakład Medycyny Sądowej), która po przeprowadzenie sekcji zwłok wystawi kartę zgonu. Do przetransportowania zmarłego będzie konieczne posiadanie zezwolenia wydanego przez Prokuraturę na odbiór zwłok.
 • Wtedy należy się skontaktować z zakładem pogrzebowym w celu odbioru zmarłego i przewiezienia do chłodni zakładowej.
 • Kolejną ważną sprawą jest załatwienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon. Do tego niezbędne są następujące dokumenty: karta zgonu, zezwolenie od Prokuratury na pochowanie zmarłej osoby(jeżeli była robiona sekcja zwłok na zlecenie Prokuratury), dowód tożsamości osoby zmarłej i dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon. Mogą Państwo zlecić wykonanie tej czynności naszemu zakładowi pogrzebowemu.
 • Następnie rodzina powinna skontaktować się z parafią, w której zostanie odprawiony pogrzeb w celu ustalenia terminu oraz miejsca pochówku(w przypadku pochówku poza parafią, do której należy zmarły konieczne będzie uzyskanie zgody na pogrzeb w parafii macierzystej). W przypadku świeckiego pogrzebu trzeba ustalić tylko na którym cmentarzu odbędzie się ceremonia pogrzebowa, a resztę szczegółów dotyczących pogrzebu ustala się z mistrzem ceremonii.
 • Mając już załatwione powyższe sprawy udajemy się do zakładu pogrzebowego, gdzie będziemy mogli ustalić szczegóły dotyczące organizacji pogrzebu. Ważne jest aby zabrać ze sobą następujące dokumenty: akt zgonu, akt potwierdzający pokrewieństwo pomiędzy załatwiającym pogrzeb a zmarłą osobą(akt małżeństwa lub akt urodzenia), dokument tożsamości ze zdjęciem osoby załatwiającej pogrzeb oraz dokument potwierdzający prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego (np. legitymacja emeryta rencisty, albo ostatni odcinek renty lub emerytury, bądź decyzja o przyznaniu lub rewaloryzacji emerytury). Należy pamiętać o zabraniu ubrań oraz rzeczy, które chcemy zostawić w trumnie.